Λύκειο

Λύκειο

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους λυκείου που βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης σπουδών.

Η απόφαση επιλογής σπουδών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας νέος αναζητά απαντήσεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσει μια σπουδή με προοπτικές που ταυτόχρονα τον ενδιαφέρει και μπορεί να ανταποκριθεί

Λύκειο

Εξατομικευμένη συμβουλευτική και χρήση επιστημονικών εργαλείων αξιολόγησης

Τι θα κερδίσεις

 • Ανάλυση των δυνατών σημείων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σου
 • Ενημέρωση για τις κατευθύνσεις των μαθημάτων και τις προοπτικές τους
 • Πληροφόρηση για διάφορες επιλογές σπουδών και των προοπτικών τους
 • Παρουσίαση χαρακτηριστικών διαφόρων χωρών και πανεπιστημίων
 • Διαδικασίες αιτήσεων
 • Καθορισμός ξεκάθαρου στόχου

Παγκύπριες

Ολοκληρωμένη πληροφόρηση και σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων για τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. 

Δημιουργήσαμε ένα εξατομικευμένο πλάνο το οποίο συμπεριλαμβάνει:

 • Αναλυτική ενημέρωση για το σύστημα των Παγκύπριων Εξετάσεων
 • Βοήθεια στην επιλογή/δήλωση των πλαισίων πρόσβασης
 • Ιεράρχηση των προτιμήσεων του μαθητή για τα πανεπιστήμια της Κύπρου
 • Παρουσίαση των τμημάτων/σχολών και τις προοπτικές
 • Συζήτηση για τις επαγγελματικές προοπτικές και την αγορά εργασίας

Ατομικό πρόγραμμα συμπλήρωσης αίτησης/μηχανογραφικού για τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας

 • Ιεράρχηση των προτιμήσεων του μαθητή στο μηχανογραφικό δελτίο.
 • Παρουσίαση των τμημάτων/σχολών και τις προοπτικές
 • Συζήτηση για τις επαγγελματικές προοπτικές και την αγορά εργασίας

Εξέλιξη διαδικασίας

Συνάντηση γνωριμίας:

 • Καθορισμός αναγκών μαθητή/ριας και συμβουλευτικού πλάνου

3 ατομικές συναντήσεις:

 • Αυτογνωσία
 • Πληροφόρηση για επιλογές σπουδών
 • Έρευνα για επιλογές πτυχίου και χώρας
 • Συζήτηση για προοπτικές σπουδών και αγοράς εργασίας
 • Χορήγηση ψυχομετρικού εργαλείου (όπου κριθεί αναγκαίο)

Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε τη διαδικασία αιτήσεων για:

 • Παγκύπριες
 • Εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού