Εκπαιδεύσεις
Μαριγιώργια / 15.03.2022

Η σημασία της απόκτησης πιστοποίησης για Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της ΑνΑΔ

Η ενίσχυση των προοπτικών της επαγγελματικής σταδιοδρομίας προϋποθέτει τη δια βίου μάθηση και εξειδικευμένη επιμόρφωση μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με το αντικείμενο ενδιαφέροντος του καθενός.
  
Οι επαγγελματίες εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και όσοι που επιθυμούν να παρέχουν επιμόρφωση έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα επιπλέον προσόν, αυτό του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της ΑνΑΔ. 

Τα πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμει η ΑνΑΔ μέσω του ΣΕΠ σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EQF. Αποτελούν δηλαδή, αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία, διευκολύνοντας παράλληλα την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Στο Lifelong Education Center προσφέρουμε προγράμματα εκπαίδευσης σε άτομα με ή χωρίς εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται από έμπειρους εκπαιδευτές, με σκοπό την απόκτηση της πιστοποίησης του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, ο εκπαιδευτής δύναται να υλοποιεί εκπαιδεύσεις επιχορηγούμενες από την ΑνΑΔ, να συμμετέχει σε δραστηριότητες κατάρτισης που προκηρύσσει η ΑνΑΔ, αλλά και να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς κατάρτισης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25 253747 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.