Συμβουλευτική
Μαριγιώργια / 08.12.2020

Για μια επιτυχημένη συνέντευξη πρόσληψης!

Ο κάθε άνθρωπος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εισέρχεται σταδιακά στην αγορά εργασίας και ξεκινά το κυνήγι εργασίας, της ιδανικής εργασίας αν είναι εφικτό. Σίγουρα οι σπουδές  δίνουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις του κάθε αντικειμένου, ωστόσο σε μια πρόσληψη οι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι πολλοί. Η διαδικασία εξεύρεσης εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και το κάθε βήμα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που χρήζει εκτενούς ανάλυσης. Πιο κάτω ωστόσο, θα δοθεί έμφαση στο στάδιο της συνέντευξης.

Είναι ένα στάδιο καθοριστικής σημασίας, αφού ο κάθε υποψήφιος έχει καθορισμένο χρόνο να αποδείξει ότι είναι ο καταλληλότερος για τη θέση ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Παράγοντες όπως, το άγχος και η αμηχανία μπορούν να αποβούν μοιραία. Έτσι η κατάλληλη προετοιμασία καθώς και η γνώση συγκεκριμένων δεξιοτήτων συνέντευξης αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψης.

Προετοιμασία πριν τη συνέντευξη:

Η προετοιμασία πριν από τη συνέντευξη είναι καθοριστικής σημασίας, αφού θα δώσει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να είναι σε ετοιμότητα, να νιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση και να αποβάλει την αγωνία για τη διαδικασία.

 • Είναι σημαντικό ο υποψήφιος να γνωρίσει τον εαυτό του, ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μπορεί να εκμεταλλευτεί για τη θέση αυτή. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ζητούμενα προσόντα και ικανότητες και να γίνει συσχέτιση με αυτά του υποψηφίου.
 • Απαραίτητη είναι η συγκέντρωση πληροφοριών της εταιρείας/οργανισμού, όπως για τη θέση της εταιρείας στην αγορά, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, το αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης εργασίας και τις προοπτικές που αυτή έχει, τον προσφερόμενο μισθό κ.ά. Όλες οι εταιρείες αναρτούν σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους. Δίνεται έτσι η  δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών παρουσίασης της υποψηφιότητας.
 • Ετοιμασία φακέλου (portfolio), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που πιθανόν να έχουν ήδη σταλεί στην εταιρεία (βιογραφικό, πτυχία κ.ο.κ.). Πρέπει ο υποψήφιος να τα έχει μαζί του στη συνέντευξη και βέβαια να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό ή στα υπόλοιπα έγγραφα.
 • Ετοιμασία ιστοριών μέσα από εμπειρίες της προηγούμενης εργασίας, πρακτικής, εθελοντικής εργασίες, οι οποίες  δείχνουν τις οριζόντιες δεξιότητές (soft skills).  Για παράδειγμα διαχείριση δύσκολης κατάστασης, ανάληψη πρωτοβουλίας, μια ομαδική δουλειά, ένα λάθος που δίδαξε κάτι θετικό κ.ο.κ. )

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:

 • Στη συνέντευξη η θετική στάση ενισχύει την αυτό-εικόνα και την αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή που διευθετήθηκε η συνέντευξη, σημαίνει ότι το βιογραφικό προκάλεσε το ενδιαφέρον. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι αισιόδοξος και να δείχνει ότι πραγματικά η συνέντευξη θα είναι επιτυχής. Προσοχή στις υπερβολές!
 • Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην εμφάνιση, ιδανική είναι μια επαγγελματική εμφάνιση, σεμνή χωρίς υπερβολές στα ρούχα ή στα μαλλιά.
 • Άφιξη στο χώρο της συνέντευξης 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει τα δυνατά του σημεία και τις επιτεύξεις του καθώς και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις αρνητικές πτυχές της προσωπικότητας αλλά και της επαγγελματικής του πορείας.
 • Να αναφερθεί στις «επιτυχίες» και στα «κατορθώματα», που είναι σχετικά µε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και που αποδεικνύουν την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε ψηλές απαιτήσεις της εργασίας.
 • Καλό είναι επίσης να θέτει και αυτός ερωτήσεις , να ακούει όμως προσεχτικά! Αυτή ίσως είναι η πιο σημαντική ικανότητα, να κατανοούνται όχι µόνο αυτά που λέει ο υπεύθυνος της συνέντευξης, αλλά το στυλ του και η γλώσσα σώματος που χρησιμοποιεί.
 • Αν κάποια ερώτηση δεν είναι κατανοητή, να μη διστάσει να ζητήσει διευκρινήσεις, παρά να απαντήσει με ασάφεια και βιασύνη.
 • Είναι πολύ σημαντικό να μη διακόπτει αυτόν που έχει απέναντί του και βεβαίως να μην αποκτήσει οικειότητα, ακόμα και αν οι υπεύθυνοι της συνέντευξης προσπαθήσουν να τη δώσουν.
 • Αποφεύγονται τα ψέματα, ειδικά αυτά για τα οποία είναι εύκολο να αποκαλυφθεί η αλήθεια και επίσης για κανένα λόγο να μην αναφερθούν κατηγορίες για τον προηγούμενο εργοδότη/διευθυντή.

Ο ανταγωνισμός αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η επιλογή του υποψηφίου κρίνεται πλέον στις λεπτομέρειες. Οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων, έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τον καταλληλότερο υποψήφιο και είναι εκπαιδευμένοι κι έμπειροι ώστε να βλέπουν πίσω από τις λέξεις και τις αντιδράσεις των συνεντευξιαζόμενων. Ο σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία της συνέντευξης, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας κι όχι μόνο, συζητώντας για τη διαδικασία. Διαθέτει στα χέρια του γνώσεις και ασκήσεις (π.χ. παιχνίδι ρόλων, εξάσκηση σε συνήθεις ερωτήσεις, μη λεκτική επικοινωνία), που θα βοηθήσουν στην απόκτηση οικειότητας και αυτοπεποίθησης για την όλη διαδικασία!