ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)

Προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται αποτελεσματικά από έμπειρους εκπαιδευτές, με σκοπό την απόκτηση της πιστοποίησης του Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

Η πιστοποίηση ΕΕΚ αναβαθμίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του ατόμου και του δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδεύσεων στο αντικείμενο της ειδίκευσής του.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε άτομα με ή χωρίς εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Πρόγραμμα μέσης διάρκειας

Απευθύνεται σε άτομα με εκπαιδευτική πείρα (240+ ώρες) ή κατόχους πτυχίου εκπαίδευσης
Διάρκεια 40 ώρες

Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας

Απευθύνεται σε άτομα χωρίς εκπαιδευτική πείρα
Διάρκεια 72 ώρες

Πρόγραμμα Μεγάλη Διάρκειας - 72 ωρών

calendar

2 Μαΐου 2022 – 27 Ιουλίου 2022

time

Δευτέρα & Πέμπτη Διαδικτυακά
10:00-13:15

location

Διαδικτυακά

Εκπαιδεύτρια: Δρ Χαρούλα Αγγελή

 

Kόστος για δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €306/άτομo (+VAT)

Αρχικός κόστος προγράμματος: €1,530/άτομo

Άνεργοι Δωρεάν (εφόσον πληρούνται σχετικά κριτήρια)

*Μη δικαιούχοι εταιρικής επιχορήγησης ή αυτοεργοδοτούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επικοινωνήστε στο info@marigeorgia.com 

To περιεχόμενο βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ:

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
Εισαγωγή στη Δια Βίου Εκπαίδευση & Κατάρτιση Ενηλίκων
Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κατάρτισης
Υλοποίηση Προγραμμάτων
Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης
Υλοποίηση προγραμμάτων σε συνθήκες προσομοίωσης–μικροδιδασκαλία
Ολοκλήρωση προγράμματος: Επανάληψη και αξιολόγηση*

Πιστοποίηση 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο θα τους εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης* και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5.
 

.
ΑνΑΔ

Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή